روشایار

وبینار استعدادیابی هنری

درباره روشایار


شما با استفاده از این سرویس میتوانید به تمام وبینار ها و سمینار های برگزار شده توسط روشا و مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی دانشگاه تهران دسترسی داشته باشید.
تلاش روشایار در این سرویس آن است که با حضور مجرب ترین اساتید حوزه استعدادیابی و روانشناسی به والدین برای کمک به انتخاب مسیر فرزندانشان کمک کند. مطالب تدریس شده در این دوره ها برگرفته از جدیدترین منابع علمی و به روز ترین روش های مطالعاتی دنیاست. در این دوره ها تلاش می شود تا با بهره مندی از اساتید مجرب و متخصصین حوزه روانشناسی و آموزش و با بهره مندی از تجربیات کشورهای پیش رو در زمینه آموزش همچون فنلاند، سوئد، آمریکا، نروژ و ... گامی موثر در ترسیم آینده ای هدفمندتر و روشن برای خود و فرزندانمان برداریم.

دوره ها


وبینار استعدادیابی کارآفرینی

در این وبینار با لزوم اهمیت استعدادیابی کودک و نوجوان و همچنین چرایی و چگونگی ایجاد تفکر کارآفرینی برای کودکان و نوجوانان آشنا میشوید.

قیمت(ریال):1,000,000
تاریخ برگزاری:1400/3/3
مخاطبین:کلیه والدین

اتمام تاریخ ثبت نام دوره

وبینار استعدادیابی هنری

در این وبینار با لزوم اهمیت استعدادیابی هنری کودک و نوجوان و همچنین چرایی و چگونگی مدیریت استعدادهای هنری آشنا میشوید.

قیمت(ریال):1,000,000
تاریخ برگزاری:1400/3/9
مخاطبین:کلیه والدین

اتمام تاریخ ثبت نام دوره