دوره های سرویس

وبینار چگونه استراتژی فروش بنویسیم؟

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحاتسرفصل های وبینار:

- بازار هدف
- تیم فروش
- مزیت رقابتی
- جدول آنالیز رقبا
- شیوه‌های ارزشیابی اثربخشی تبلیغات
امیرحسین اسدی کارآفرین و مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی ، داور برنامه میدون شبکه سه سیما

سه شنبه اول تیر ساعت 17 الی 20