دوره های سرویس

وبینار آموزش بوم کسب و کار

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


با حضور:
امیرحسین اسدی کارآفرین و مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی ، داور برنامه میدون شبکه سه سیما شما 

در این وبینار با لزوم اهمیت بوم کسب و کار، چگونگی تدوین بوم کسب و کار، تاثیر مدل ها در درآمدزایی، و چگونگی ایجاد ارزش برای مشتری آشنا میشوید.


جمعه 21 خرداد ساعت 10 الی12 صبح