دوره های سرویس

وبینار تدوین بیزینس مدل

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


با حضور:
امیرحسین اسدی کارآفرین و مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی ، داور برنامه میدون شبکه سه سیما 

شما در این وبینار با لزوم اهمیت نوشتن بیزینس مدل، چگونگی تدوین بیزینس مدل، تاثیر مدل ها در درآمدزایی، و چگونگی ایجاد ارزش برای مشتری آشنا میشوید.


چهارشنبه 12خرداد ساعت 20 الی22