پکیج ارزیابی ویژه 4 ماهگی تا 5 سالگی

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


والدین گرامی، وضعيت زندگي در طول دوران شيرخواري و ابتداي كودكي تأثير قابل توجهي بر تكامل كودك دارد. شيرخواران و كودكاني كه داراي مشكلات فيزيكي ( جسماني ) يا محيطي هستند براي آن كه تكامل مطلوب و مناسبي داشته باشند نيازمند توجه ويژه اي هستند. اين كودكان نسبت به ساير اطفال بيشتر به اختلالات تكامل يا تأخير تكامل دچار مي شوند و اين امر خود زمينه ساز بروز انواع و درجات مختلفي از معلوليت هاي حركتي، ذهني، گفتاري، شنوايي و بينايي در آن ها مي شود. براي پيشگيري از اين امر لازم است با تشخيص زودرس مشكلات آن ها و انجام مداخلات بموقع، از بروز تأخير يا اختلال تكامل جلوگيري كنيم. هدف ما در ارزیابی پیش رو، اين است كه با بهره­ گیری از دانش روز دنیا و يك برنامه غربالگري مناسب، كودكاني كه روند تكاملي غيرطبيعي دارند را سريع تر تشخيص دهيم تا بتوان با مداخله به موقع در جهت اصلاح يا كاهش مشكلات اين كودكان گام برداريم و نهايتاً از بروز معلوليت پيشگيري كنيم. 


مخاطب 4 ماهگی تا 5 سالگی
قیمت 9,640,000 ریال