اخبار

افتتاح مرکز نوآوری

افتتاح مرکز نوآوری

چهارشنبه, 08 اردیبهشت 1400

مرکز نوآوری و شکوفایی استعداد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور جناب دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم دکتر حجازی رئیس دانشکده افتتاح گردید مشاهده