یک رویداد ویژه

یک رویداد ویژه

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


روشا برگزار میکند: مجموعه رویدادهای علمی و تخصصی استعدادپروری

جمعه 23 اردیبهشت ماه 1401

ساعت 15 الی 19

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران - سالن کوثر