روشا در نمایشگاه کتاب

روشا در نمایشگاه کتاب

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


مفتخریم در سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب با غرفه روشا واقع در سالن یاس (بخش استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان فرهنگی و آموزشی) میزبان همه اهالی فرهنگ و ادب بودیم.