روشا در مدارس

روشا در مدارس

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


در راستای سلسله آموزشهای شهروندی در مدارس مختلف، امروز در حوزه سلامت روان نوجوانان توسط آقای نظری مشاور مجموعه در مدرسه پسرانه شهید میلانی آموزش داده شد.