حضور مدیران شتابدهنده روشا در برنامه جشن رمضان شبکه 5 سیما

حضور مدیران شتابدهنده روشا در برنامه جشن رمضان شبکه 5 سیما

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


مدیران شتابدهنده روشا در روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه در برنامه جشن رمضان شبکه 5 سیما حضور یافتند. در این برنامه دکتر طرخان به ارائه توضیحاتی برای توصیف بهتر واژه استعداد پرداختند. همچنین آقای رضایی خواه مدیرعامل مجموعه اجرای آزمون استعدادیابی برای 600 کودک را  به عنوان مسئولیت اجتماعی تقبل نمودند.