حضور دکتر علیرضا نبی کارآفرین و مدیر بنیاد خیریه نبی در روشا

حضور دکتر علیرضا نبی کارآفرین و مدیر بنیاد خیریه نبی در روشا

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


دیروز در روشا مفتخر به میزبانی از دکتر علیرضا نبی، کارآفرین و مدیر بنیاد نیکوکاری نبی به همراه گروه همراه ایشان در مجحموعه روشا بودیم.