رویداد ملی

اگر دوست دارید در اولین رویدادی که برای حمایت از استارت اپ ها برگزار میشود شرکت کنید اطلاعات کسب و کارتان را ایجا وارد کنید.