بازار دارایی های فکری

شما میتونید با ثبت ایده ،تیم، استارت اپ، و یا کسب و کارتون در این بخش عضو بازار دارایی های فکری باشید تا هرجایی که به کمک شما و تیمتون نیاز بود باهاتون تماس گرفته بشه.