گاری تصاویر


در همه رده های سنی در خدمتتان هستیم

مشاهده تصویر

در همه رده های سنی در خدمتتان هستیم

انجام بروزترین تستهای سنجش و ارزیابی

مشاهده تصویر

انجام بروزترین تستهای سنجش و ارزیابی

آقای دکتر علی مقاری معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در مرکز روشا

مشاهده تصویر

آقای دکتر علی مقاری معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در مرکز روشا

نمایندگان محترم معاونت علمی ریاست جمهوری در دیداری که از مرکز نوآوری روانشناسی دانشگاه تهران داشتند با خدمات و فعالیتهای این مرکز آشنا شدند

مشاهده تصویر

نمایندگان محترم معاونت علمی ریاست جمهوری در دیداری که از مرکز نوآوری روانشناسی دانشگاه تهران داشتند با خدمات و فعالیتهای این مرکز آشنا شدند

بازدید کاردار سفارت ترکیه از مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

مشاهده تصویر

بازدید کاردار سفارت ترکیه از مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

برگزاری دوره برنامه نویسی توسط مهندس قناعت پیشه

مشاهده تصویر

برگزاری دوره برنامه نویسی توسط مهندس قناعت پیشه

یک روز شاد و مفید با روشاگردی در کاربازیای برج میلاد

مشاهده تصویر

یک روز شاد و مفید با روشاگردی در کاربازیای برج میلاد

باغ گیاه شناسی تهران میزبان روشاگردی

مشاهده تصویر

باغ گیاه شناسی تهران میزبان روشاگردی

توضیحات بسیار جالب در مورد فضا و ستارگان و کهکشانها توسط استاد ستاره شناس سرکارخانم مهندس دهقانی در طرح نجوم روشاگردی

مشاهده تصویر

توضیحات بسیار جالب در مورد فضا و ستارگان و کهکشانها توسط استاد ستاره شناس سرکارخانم مهندس دهقانی در طرح نجوم روشاگردی

با استعدادت انتخاب کن

مشاهده تصویر

با استعدادت انتخاب کن

تلسکوپ بکار رفته در دوره نجوم و رصد خورشید با طرح روشاگردی

مشاهده تصویر

تلسکوپ بکار رفته در دوره نجوم و رصد خورشید با طرح روشاگردی

آشنایی با علم زیبا و ارزشمند جواهرسازی زیر نظر استاد هادی برین، خالق اثر هشت

مشاهده تصویر

آشنایی با علم زیبا و ارزشمند جواهرسازی زیر نظر استاد هادی برین، خالق اثر هشت

همایش با استعدادت انتخاب کن

مشاهده تصویر

همایش با استعدادت انتخاب کن

برگزاری سمینار مدرن و حرفه ای بفروشید

مشاهده تصویر

برگزاری سمینار مدرن و حرفه ای بفروشید

تصاویری از پشت صحنه اجرای وبینار موفق آموزش تدوین بیزینس مدل توسط جناب آقای  اسدی در مرکز روشا

مشاهده تصویر

تصاویری از پشت صحنه اجرای وبینار موفق آموزش تدوین بیزینس مدل توسط جناب آقای اسدی در مرکز روشا

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.

مشاهده تصویر

مرکز رویش و شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، با هدف ارائه خدمتی نوین برای ارزیابی، استعدادیابی و توانمندسازی فرزندان ایران در سراسر کشور و برای تمام رده های سنی فعالیت می کند.