گالری تصاویر


همایش برگزیدگان مسابقه نقاشی "شهری که دوست دارم از پشت پنجره ببینم"

مشاهده تصویر

همایش برگزیدگان مسابقه نقاشی "شهری که دوست دارم از پشت پنجره ببینم"

فضای زیبای سالن همایش سرای محله منطقه بهرود

مشاهده تصویر

فضای زیبای سالن همایش سرای محله منطقه بهرود

اهداء جوایز برگزیدگان مسابقه نقاشی شهرداری توسط شهردار محترم منطقه 2 جناب مهندس صالحی

مشاهده تصویر

اهداء جوایز برگزیدگان مسابقه نقاشی شهرداری توسط شهردار محترم منطقه 2 جناب مهندس صالحی

اولین شتابدهی استعداد روشا انجام شد. امیدواریم فاطمه خانم، طراح "میز اکتشاف" در کنار روشا به موفقیتهای بیشماری دست پیدا کند.

مشاهده تصویر

اولین شتابدهی استعداد روشا انجام شد. امیدواریم فاطمه خانم، طراح "میز اکتشاف" در کنار روشا به موفقیتهای بیشماری دست پیدا کند.

اینجا روشاست.. صبح شنبه ای پرکارو تلاش

مشاهده تصویر

اینجا روشاست.. صبح شنبه ای پرکارو تلاش

افتخار ما بود که امروز جناب دکتر خانزاده عضو سابق هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از روشا بازدید فرمودند

مشاهده تصویر

افتخار ما بود که امروز جناب دکتر خانزاده عضو سابق هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از روشا بازدید فرمودند

جشنواره روز ملی کودک با حضور مهمانان عزیز برگزار شد

مشاهده تصویر

جشنواره روز ملی کودک با حضور مهمانان عزیز برگزار شد

آرسین کوچولو شمع کیک تولد آکادمی روشا رو فوت کرد!

مشاهده تصویر

آرسین کوچولو شمع کیک تولد آکادمی روشا رو فوت کرد!

امیرحسین و آرسین، اولین دریافت کنندگان کارت آکادمی روشا

مشاهده تصویر

امیرحسین و آرسین، اولین دریافت کنندگان کارت آکادمی روشا

جشنواره روز ملی کودک

مشاهده تصویر

جشنواره روز ملی کودک

جشنواره روز ملی کودک

مشاهده تصویر

جشنواره روز ملی کودک

کارشناس و مشاور روشا در حال صحبت با امیرعلی عزیز

مشاهده تصویر

کارشناس و مشاور روشا در حال صحبت با امیرعلی عزیز

در حال تولید محتواهای با کیفیت برای شما

مشاهده تصویر

در حال تولید محتواهای با کیفیت برای شما

رویش و شکوفایی یادگار روشا است

مشاهده تصویر

رویش و شکوفایی یادگار روشا است

خبرهایی در راه است...

مشاهده تصویر

خبرهایی در راه است...

از زیبایی های روشا... تدی در انتظار آرسین کوچولو که برای استعدادیابی رفته :)

مشاهده تصویر

از زیبایی های روشا... تدی در انتظار آرسین کوچولو که برای استعدادیابی رفته :)