پکیج های استعدادیابی

با هدف سنجش استعدادهای کودک و نوجوان با رویکرد ارزیابی چندوجهی و ارائه نیمرخ زندگی به شما کاربر محترم، در این بخش پکیج هایی در سه دسته سنی و با استفاده از معتبرترین آزمون های بین المللی در حوزه هوش، استعداد و تمرکز و توجه از دو وجه فرد و خانواده تهیه و تنظیم شده است و نتایج حاصل از این پکیج ها در قالب گزارش تفصیلی به شما ارائه خواهد شد.

پکیج استعدادیابی غیرحضوری ویژه 5 تا 11 سال تمام

پکیج استعدادیابی غیرحضوری ویژه 5 تا 11 سال تمام

آزمون های قرار گرفته در این پکیج متناسب با شرایط سنی کودکان و نوجوانان 5 تا 11 سال تمام تهیه و تنظیم شده است.

2,670,000 ریال
مخاطب : 5-11
نمایش آزمون
پکیج استعدادیابی غیرحضوری ویژه 12 تا 15 سال تمام

پکیج استعدادیابی غیرحضوری ویژه 12 تا 15 سال تمام

آزمون های قرار گرفته در این پکیج متناسب با شرایط سنی کودکان و نوجوانان 12 تا 15 سال تمام تهیه و تنظیم شده است.

2,980,000 ریال
مخاطب : 12-15
نمایش آزمون
پکیج استعدادیابی غیرحضوری ویژه بالای 16 سال

پکیج استعدادیابی غیرحضوری ویژه بالای 16 سال

آزمون های قرار گرفته در این پکیج متناسب با شرایط سنی نوجوانان بالای 16 سال و کلیه بزرگسالان به ویژه کارجویان، کارمندان و کارفرمایان می باشد، که در تحلیل اختصاصی آزمون شرایط دقیق سنی و شغل شما لحاظ خواهد شد.

3,620,000 ریال
مخاطب : نوجوانان بالای 16 سال و کلیه بزرگسالان به ویژه کارمندان و کارفرمایان
نمایش آزمون