آزمون های ارزیابی

وضعیت زندگی در طول دوران شیرخواری و ابتدای كودكی تأثیر قابل توجهی بر تكامل كودك دارد. شیرخواران و كودكانی كه دارای مشكلات فیزیكی ( جسمانی ) یا محیطی هستند برای آن كه تكامل مطلوب و مناسبی داشته باشند نیازمند توجه ویژه ای هستند. این كودكان نسبت به سایر اطفال بیشتر به اختلالات تكامل یا تأخیر تكامل دچار می شوند و این امر خود زمینه ساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیت های حركتی، ذهنی، گفتاری، شنوایی و بینایی در آن ها می شود. برای پیشگیری از این امر لازم است با تشخیص زودرس مشكلات آن ها و انجام مداخلات بموقع، از بروز تأخیر یا اختلال تكامل جلوگیری كنیم. هدف ما در روشا این است كه با یك برنامه غربالگری مناسب، كودكانی كه روند تكاملی غیرطبیعی دارند را سریع تر تشخیص دهیم تا بتوانیم با مداخله به موقع در جهت اصلاح یا كاهش مشكلات این كودكان گام برداریم و نهایتاً از بروز معلولیت پیشگیری كنیم. در این راستا، مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا با بهره گیری از دانش روز دنیا و متخصصین خدمتی را جهت غربالگری کودکان 4 تا 60 ماهه در قالب بسته ارزیابی ارائه کرده است.

آزمون  4 ماهگی

آزمون 4 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 4 ماهه است.

620,000 ریال
مخاطب : 4 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون 6 ماهگی

آزمون 6 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 6 ماهه است.

620,000 ریال
مخاطب : 6 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  8 ماهگی

آزمون 8 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 8 ماهه است.

620,000 ریال
مخاطب : 8 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  10 ماهگی

آزمون 10 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 10 ماهه است.

620,000 ریال
مخاطب : 10 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  12 ماهگی

آزمون 12 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 12 ماهه ( 1 سال ) است.

620,000 ریال
مخاطب : 12 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  14 ماهگی

آزمون 14 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 14 ماهه ( 1 سال 2ماهه) است.

620,000 ریال
مخاطب : 14 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  16 ماهگی

آزمون 16 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 16 ماهه ( 1 سال 4ماهه) است.

620,000 ریال
مخاطب : 16 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون 18 ماهگی

آزمون 18 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 18 ماهه ( 1/5 ساله) است.

620,000 ریال
مخاطب : 18 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون 20 ماهگی

آزمون 20 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 20ماهه (1سال 8 ماهه) است.

620,000 ریال
مخاطب : 20 ماهگی
نمایش آزمون
آزمون  22 ماهگی

آزمون 22 ماهگی

این ازمون ویژه کودکان 22 ماهه (1سال 10 ماه) است.

620,000 ریال
مخاطب : 22 ماهگی
نمایش آزمون